JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENT
David Arco Domenech

VICEPRESIDENT
Juan Vicente Molina Jerez

SECRETARI
Josep Miquel Arques Galiana

TRESORER, INSTRUMENTAL
Carlos Verdú Nicolau

ESCOLA DE MÚSICA
Ruth Jiménez Sirvent

ARXIU
Javier Sirvent Carbonel
José Juan Martínez Llinares
Laura Bernabeu López
Iris Orquín Serra

BANDA JUVENIL
David Serra Ibáñez
Clara Sánchez Vicente

GRAVACIONS, PÀGINA WEB
Ricardo Planelles García

ORGANITZACIÓ DE CONCERTS, AVITUALLAMENT
Ester Sirvent Sellés